Yepi most games

Mario Starcatcher 2
(More game types: 1 Player, Flash, Mario, Platforms)

Description of Mario Starcatcher 2 game:
Try to catch the star in every level.

Play with arrow keys
Spacebar to jump.
Mario Starcatcher 2 Add this media to your blog, MySpace or website!
Yepi Home | Yepi new games | Yepi most games | Yepi recent games | Yepi random games | Yepi 3d | Yepi cricket | Yepi raft wars | Yepi pool | Yepi commando 2 | Yepi car
Friends: ZiZi Games | Friv 1 | Gazo |
Copyright © 2010 Yepi 250. | Sitemaps