Yepi most games

Turkey Shooting
(More game types: 1 Player, Action, Animal, Birds, Flash, Shooting)

Description of Turkey Shooting game:
Aim and shoot turkey for them to be ready for dinner.

Use mouse to aim and shoot.
Turkey Shooting Add this media to your blog, MySpace or website!
Yepi Home | Yepi new games | Yepi most games | Yepi recent games | Yepi random games | Yepi 3d | Yepi cricket | Yepi raft wars | Yepi pool | Yepi commando 2 | Yepi car
Friends: ZiZi Games | Friv 1 | Gazo |
Copyright © 2010 Yepi 250. | Sitemaps